ordentligt trappevask betaler sig.

Trappevask skal udføres ordentlig

Normalt tænker vi måske ikke så meget på trapper; udover at vi ved, det skulle være sundt at gå på dem! Trappen er jo ikke et sted, vi opholder os. Vi går op eller ned for at komme videre; derfor skænker vi den ikke så mange tanker. Dette kan måske også forårsage, at vi tænker, at rengøring af trappen er mindre væsentlig end det at holde rent i huset eller ejendommen i øvrigt. Hvad vi til tider glemmer at tænke på er, at trappen på mange måder er indgangen til boligen eller opgangen til en anden etage. Dermed er trappen eller trappeopgangen med til at videregive ét indtryk af boligen eller ejendommen, vi går ind i, eller af den etage, vi er på vej op til.

En god trappevask

For at sikre en god trappevask, skal forarbejdet være i orden. Dvs. at alt skidt og snavs skal være fjernet på forhånd. Bliver skidtet liggende på trappen, trænger lugten af gammel trappeopgang sig stille og roligt på; det er ikke en charmerende lugt, men en lugt, som får os til at rynke på næsen. Ved selve trappevasken må der ikke være runde hjørner; hele trappen skal naturligvis gøres rent.

Da bygninger er forskellige, er det nødvendigt med en præcis aftale for, hvordan opgaven med trappevask skal løses. På den måde kan man også sikre, at alle bliver tilfredse med rengøringen af trappe og trappeopgang.

Totalløsninger

For mange kan det være en fordel at lave en aftale om trapper og trappeforløb, der dækker andet end selve trappevasken. Fx kan man i aftalen indarbejde rengøring af andre flader i trappeopgangen, mindre vedligeholdelse, eller udskiftning af pærer i belysningen i trappeopgangen. Fordelen herved er naturligvis, at man ved, at de opgaver, der er forbundet med trappen og trappeopgangen bliver løst. prøv trappevask københavn 

https://www.nettoejendomsservice.dk